Şirketlerin hisse geri alımlarında vergi tevkifat oranları sıfırlandı

Şirketlerin hisse geri alımlarında vergi tevkifat oranları sıfırlandı

Tam mükellef sermaye şirketlerinin hisse geri alımlarında vergi tevkifat oranlarının sıfırlanması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık paylarına ilişkin dağıtılmış kar payı sayılan tutarlar üzerinden yapılacak tevkifat oranı sıfırlandı.

Daha önce şirketlerin söz konusu hisse ve ortaklık paylarının iktisap bedeli ile itibari değeri arasındaki fark üzerinden yüzde 15 kar payı stopajı uygulanıyordu.

Leave a Comment