Hazine'nin vergi dışı normal gelirleri 62,7 milyar lira oldu

Hazine’nin vergi dışı normal gelirleri 62,7 milyar lira oldu

Hazine’nin 2022 yılı vergi dışı normal gelirleri 62,7 milyar lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT), kamu sermayeli bankalar ve diğer kuruluşlardan elde edilen vergi dışı normal gelir verilerini açıkladı.

Buna göre, 2022’nin son çeyreğinde temettü gelirleri (KİT’ler + Türk Telekom + PTT + Diğer İştirakler) 2 milyar 286 milyon 668,7 bin lira, KİT’lerden elde edilen hasılat payları 535 milyon 422,9 bin lira, diğer Hazine alacağına dönüşmüş kalemlerden yapılan tahsilatlar 1 milyon 953,6 bin lira olarak gerçekleşti. Böylece Hazine’nin vergi dışı gelirleri geçen yılın son çeyreğinde 2 milyar 824 milyon 45 bin lira oldu.

Bu kapsamda 2022 yılı toplam gelirleri ise 62 milyar 659 milyon 215,3 bin lira olarak gerçekleşti.

Leave a Comment