Borsa İstanbul BIST Geri Alım Endeksi hesaplamayı planlıyor

Borsa İstanbul BIST Geri Alım Endeksi hesaplamayı planlıyor

Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) dünkü kararı kapsamında kendi paylarını satın almak üzere geri alım programı uygulayan şirketlerin paylarından oluşan yeni bir pay endeksi hesaplanmasını planlıyor.

Borsa İstanbul’un internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada hesaplanması planlanan yeni endekse ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, hesaplanması planlanan BIST Geri Alım Endeksi’ne dahil edilecek şirketler belirlenirken, "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" adlı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) şablonuyla yapılan bildirimlerin dikkate alınacağı bildirildi.

Paylarının geri alımına yönelik olarak devam eden bir geri alım programı olan şirketlerden bildirimlerini "Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim" adlı KAP şablonu yerine Özel Durum Açıklaması ile yapmış veya yapmakta olan şirketlere ilişkin uyarıların da yapıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geri alımın amacı, Yönetim Kurulu karar tarihi, geri alım programının öngörülen azami süresi, geri alınacak azami pay adedi, geri alınacak paylara ödenecek azami fon tutarı (TL), bildirim tarihine kadar alımı gerçekleştirilmiş payların adedi ve ödenen tutar, bilgilerini de içerecek şekilde yeni bir Özel Durum Açıklamasını, bildirimlerini ‘Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim’ adlı KAP şablonunu kullanarak yapan şirketlerimizin de bildirimlerinin güncelliğini kontrol ederek gerekli gördükleri güncellemelerini en geç 17 Şubat tarihine kadar KAP’ta yapmaları gerekmektedir.

Özel Durum Açıklaması, Özel Durum Açıklaması (Genel) şablonu kullanılarak yapılmalı ve Özet Bilgi alanına, ‘Devam etmekte olan Pay Alım Programımız veya İşlemlerimiz hakkında’ yazılarak açıklama kısmında tüm detaylara yer verilmelidir."

Leave a Comment